The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) helps businesses to grow, succeed, then grow again!

Hörmətli dostlar, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf  Bankı kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf etdirir, peşəkar məsləhət xidmətlərinin əldə edilməsinə əlavəimkanlar yaradır və cəlbedilən məsləhət  şirkətlərinə ödənişin 50% özüzərinə götürür.Biz kiçik və orta bizne müəssisələrinə böyümək, uğur qazanmaq, sonar təkrar böyümək, yerli Read more