Mişa Kuball`ın “Space – Speech – Speed” işıq instalyasiyası Kapellhaus`da

Vernisaj – 10 Mart, 18:00 – 21:00
Rəssam ilə görüş – 10 mart, 19:00
Giriş sərbəstdir

Sərginin iş saatları: Çərşənbə – Bazar, saat 14:00 – 20:00
Əlaqə nömrəsi: +99412 4938041

Sərgi xüsusi musiqili çıxışlarla müşayiət ediləcəkdir.
Mart 10, 20:00 – DJ Hazi
Mart 24, 20:00 – Dihaj

Alman rəssamı Mişa Kuball, işıqla geniş şəkildə işləyir və onu şəhər strukturunda fəaliyyət göstərən effektiv bir vasitə kimi təsvir edir.

Rəssamın müdaxilələri əvvəlcədən gözə dəyməyən detalları vurğulayan, adi halı qeyri-adi hala çevirən və məkanın tanınmayan bir şəkildə dəyişməsini təmin edən ışıq və qaranlığın bərabər güclü istifadəsi ilə məkanı fəth edir. Mişa Kuball`ın əsərlərində “az çoxdan yaxşıdır” və minimalizmin təsiri çox güclüdür. Muzey tərəfindən işlərin aparılmasından və ya xüsusi hazırlanmış instalyasiyadan sonra, məkan düşünmə və sakitləşmə üçün yerə çevrilir.

Kapellhausda “Space-Speech-Speed” işıq instalyasiyasını nümayis etdirmək qərarını Goethe-Institutu Beynəlxalq Mədəniyyət Təşkilatının yerli şöbəsi Goethe-Zentrum Bakı`nın dəvəti ilə dekabr ayında Azərbaycana gəldiyi zaman verdi. Bir ay boyunca Kapellhausun əsas salonu insana düşünmək və istirahət üçün çağırış edən heyranedici işıq instalyasiyasına çevriləcəkdir.

Mişa Kuballın 40 illik təcrübəsi öz işlərini özünü ifadə və əməkdaşlıq platforması şəklində təqdim edir və “Space-Speech-Speed”in kuratorunu sərginin keçirildiyi dövrdə musiqili tədbirlərinin keçirilməsinə təhrik edir. Konsert barədə ətraflı məlumat və tarixi tezliklə elan olunacaqdır.

Sərgi, 10 Mart, Şənbə günü, Kapellhausda (28 May küçəsi, 35) başlayır və 8 Aprel tarixinə qədər davam edir. Vernisaj 18:00-da başlayır və 19:00-da sənətçinin müzakirəsi başlayır. (İngilis dilində, Azərbaycan dilinə tərcümə ilə). Sərgi çərşənbə – bazar, saat 14:00-dan 20:00 qədər davam edəcəkdir.

*************’

Mischa Kuball’s ‘Space – Speech – Speed’ light installation at Kapellhaus

Vernissage – March 10, 18:00 – 21:00
Artist talk – March 10, 19:00
Free entry

Regular hours: Wednesday – Sunday, from 14:00 to 20:00
For inquiries: +99412 4938041

The exhibition will be accompanied by special music interventions.
March 10, 20:00 – DJ Hazi
March 24, 20:00 – Dihaj

German artist Mischa Kuball works extensively with light that he describes as an effective tool to operate in the urban structure. The artist’s interventions enchant the space by equally powerful use of light and darkness that highlight previously unnoticeable details, convert ordinary into unordinary and transform the space unrecognizably. Less is more and minimalism is eloquently strong in Mischa Kuball’s works. Be it a museum commissioned work or a site-specific installation, the space transforms into a place for reflections and appeasement.

The idea to make ‘Space-Speech-Speed’ in Kapellhaus came to Mischa Kuball while he was visiting Baku in December upon invitation of Goethe-Zentrum Baku, the local branch of international cultural organization – Goethe-Institut. For one month the main hall of Kapellhaus will be transformed into a mesmerizing light installation that calls for meditation and relaxation.

Throughout his 40 years artistic practice Mischa Kuball’s has focused on giving a platform and creating opportunity to many to express themselves through the means of his art. So it was decided to have a series of music interventions throughout the duration of ‘Space-Speech-Speed’ light installation at Kapellhaus. More details to come shortly.

The exhibition opens on Saturday, March 10, 2018 at Kapellhaus (35, 28 May street) and lasts till April 8. Vernissage starts from 18:00 onwards and artist talk (in English with consecutive translation into Azerbaijani) takes place at 19:00. Exhibition regular hours are Wednesday – Sunday, from 14:00 to 20:00.

*************’

Световая инсталляция Миши Кубалля «Space – Speech – Speed» в Капельхаусе

Вернисаж – 10 марта, 18:00 – 21:00
Встреча с художником – 10 марта, 19:00
Вход свободный

Часы работы выставки: Среда – Воскресенье, с 14:00 до 20:00
Тел. для справок: +99412 4938041

Выставка будет сопровождаться специальными музыкальными выступлениями.
10 марта, 20:00 – DJ Hazi
24 марта, 20:00 – Dihaj

Немецкий художник Миша Кубалль использует свет, считая его эффективным инструментом для работы в городской среде.

Игра художника со светом и тенями преображает пространство до неузнаваемости, добавляя загадочности и выделяя ранее незаметные детали. В минималистических работах Миша Кубалль руководствуется принципом “меньше – значит больше”: музейные залы и иные пространства превращаются художником в места для размышлений и умиротворения.

Идея представить инсталляцию «Space – Speech – Speed» в Капельхаусе пришла Мише Кубаллю во время его декабрьского визита в Баку, где он был по приглашению Goethe-Zentrum Baku, местного отделения международной культурной организации – Goethe-Institut. В течение месяца главный зал Капельхауса превратится в завораживающую световую инсталляцию, располагающую к медитации.

Сорокалетняя практика Миши Кубалля предоставлять свои работы в качестве платформы для самовыражения и коллабораций сподвигла куратора «Space – Speech – Speed» на организацию серии музыкальных мероприятий в период проведения выставки. Подробности и даты концертов будут объявлены в скором времени.

Выставка открывается в субботу, 10 марта 2018 года, в Капельхаусе (улица 35, 28 мая). Вернисаж – с 18:00 по 21:00. В 19:00 пройдёт встреча с Мишей Кубаллем (выступление на английском языке с последовательным переводом на азербайджанский). Выставка продлится до 8 апреля, часы работы – Среда-Воскресенье, 14:00 до 20:00

.