“Sevgi? Bizdə? Qadağandır! yaxud “Sevgi macəralarının təhlükələri”.

On February 13th, 2018 our IVLP alumna Vafa Rustam together with Rahman Badalov hold a discussion on “Sevgi? Bizdə? Qadağandır! yaxud “Sevgi macəralarının təhlükələri”.
Sharing with you some photos from the event.
Thank you all for coming!🙂